Onderzoek talentmanagement: ruimte voor verbetering

Gepubliceerd op 27 maart 2017

Uit onderzoek van Berenschot naar talentgericht werken binnen organisaties in Nederland en België blijkt dat 70% van de organisaties zich hier in meer of mindere mate mee bezighoudt. Tegelijkertijd geeft 90% van de organisaties aan nog ruimte voor verbetering te zien.

Als belangrijkste uitdagingen bij talentgericht werken noemen organisaties zicht krijgen op de benodigde en beschikbare competenties (60%) bij medewerkers. Ruim 50% vindt het aanmoedigen van persoonlijk initiatief bij medewerkers een lastig punt. En nog eens 34% heeft moeite met het verkrijgen van voldoende tijd en middelen.

Meer weten? Download dan de flyer (pdf, 1 MB) met de belangrijkste resultaten van het onderzoek en de visie van Berenschot.