Tags

Politieke partijen scoren dikke onvoldoende op veiligheid

Gepubliceerd op 9 maart 2017

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer blijkt een groot onderwerp als veiligheid niet of nauwelijks behandeld te worden door politieke partijen. Met name de grote partijen aan de rechterkant van het spectrum scoren slecht; verrassend in een tijd van terreur, drugsvondsten en overstromingsrisico’s. Dat zegt dr. Vincent van der Vlies, Managing Consultant veiligheid en crisisbeheersing bij Berenschot.

Van der Vlies baseert zijn conclusies op blogs die hij wekelijks bijhield. Hierbij onderzocht hij of de standpunten feitelijk klopten en of de programma’s op het punt van veiligheid compleet waren dan wel of er wezenlijke onderwerpen ontbraken. Zo blijkt dat slechts een beperkt aantal veiligheidsthema’s behandeld wordt. De meeste partijen hebben wel een mening over terrorisme of criminaliteit, maar vrijwel geen enkele partij schrijft iets over rampenbestrijding of overstromingsrisico’s, crises die in Nederland historisch gezien tot veel meer slachtoffers hebben geleid dan terreur. Positieve uitzonderingen zijn de SP die een veiligheidswet wil, de PvdA die vervoer van gevaarlijke stoffen aanstipt en D66 die klimaatverandering linkt aan veiligheid - een item dat verrassend genoeg bij GroenLinks en andere partijen ontbreekt. Ook cybersecurity komt in de programma’s van bijvoorbeeld PVV, SGP, CDA, PvdA, 50PLUS, GroenLinks onvoldoende aan bod.

Ook blijkt de kwalitatieve behandeling van thema’s te wensen over te laten waar het gaat om inhoudelijke correctheid en samenhang. “Veel partijen lijken vooral de schijn te willen wekken kordaat op te treden. Daardoor zie je veel oneliners over bijvoorbeeld het aanpakken van haatpredikers of het afnemen van paspoorten, zonder te kijken naar preventieve aspecten”, zegt Van der Vlies. “Of stellen dat criminelen zwaarder gestraft en geplukt moeten worden, zonder oog voor andere zaken zoals hoe de oplossingsratio van misdrijven omhoog kan of hoe politie en justitie beter geëquipeerd georganiseerde misdaad kan bestrijden.” Tot slot zijn de meeste voorstellen inconcreet. Alle partijen hebben legio ‘beter’, ‘slimmer’, of ‘meer’ uitspraken in hun programma’s staan, maar vrijwel nooit wordt gezegd hoe dat gedaan moet worden. Een uitzondering betreft de defensie-uitgaven.

In de ogen van Van der Vlies heeft de ChristenUnie het beste programma, vooral vanwege de met afstand beste terreurparagraaf.

“Hierbij stellen zij dat het bij het bestrijden van terrorisme niet alleen gaat om repressie, maar ook om inzet op lokaal niveau van straatwerkers, wijkagenten en het winnen van vertrouwen van ouders”

"Goede tweede is D66, met name door de uitgebreide aandacht voor cybersecurity. Bovendien zijn beide partijen relatief compleet qua behandelde veiligheidsthema’s. Alle overige partijen scoren onvoldoende, met name de PVV en VVD.”

De blogs van Vincent van der Vlies zijn terug te vinden op de site van Berenschot onder zijn adviseursprofiel.