Online regelhulp worstelt nog met wetten

Gepubliceerd op 2 mei 2017

Er zijn steeds meer online regelhulpen die wetgeving uitleggen voor ondernemers. Het principe is eenvoudig, de uitwerking niet. Dat betogen Dirk-Jan Schoneveld, adviseur bij Berenschot, en Maarten Dekkers, zelfstandig adviseur.

In hun artikel (pdf, 1.1 MB) dat in het aprilnummer van iBestuur Magazine staat, pleiten zij ervoor dat wetgeving in een regelhulp explicieter en decentraler moet. Het zou volgens hen een hele stap vooruit zijn als tijdens het wetsontwerp van nieuwe wetgeving al rekening wordt gehouden met die digitalisering.