Sterke controlmentaliteit drijft regeldruk op

Gepubliceerd op 22 mei 2017

Publieke organisaties worden geconfronteerd met een overmaat aan regeldruk, die afbreuk doet aan het werkplezier en de arbeidsproductiviteit drukt. Dat betoogt Dirk-Jan Schoneveld, adviseur bij Berenschot.

De sterke controlmentaliteit is hier in belangrijke mate debet aan en heeft geleid tot een zwaar opgezette informatiecyclus. Oorzaken zijn terug te voeren op de verzorgingsstaat, de 'wet van de beleidsaccumulatie', het New Public Management en de risico- reflex. Het tij valt nog te keren. Minder regeldruk bij publieke organisaties valt te bereiken met een meer gezonde mix aan Controls; minder harde en meer softe Controls. Ook is de verticale besturingsfilosofie tussen beleid en uitvoering aan onderhoud toe. Deze past niet meer goed bij deze tijd en draagt nu juist bij aan meer regeldruk.

Lees hier het volledige artikel (pdf, 2 MB) dat verscheen op 15 februari in TPC (Tijdschrift voor public governance, audit & control).