Tags

Uitgaven materiële instandhouding primair onderwijs hoger dan vergoeding

Gepubliceerd op 10 mei 2017

De uitgaven van schoolbesturen in het primair onderwijs voor de materiële instandhouding zijn in totaal 11% hoger dan het hiervoor gereserveerde bedrag in de lumpsumfinanciering. Wanneer de post ‘overige materiële lasten’ naar rato wordt toegerekend, bedraagt dit totale verschil zelfs 35%. Dat blijkt uit een evaluatie van Berenschot en ICSadviseurs.

In het najaar van 2016 onderzochten Berenschot en ICSadviseurs gezamenlijk in welke mate de programma’s van eisen voor gebouwonderhoud, schoonmaak, energie en onderwijsleerpakket (leermiddelen) en de daarbij behorende baten en lasten aansluiten op de actuele situatie en de behoefte van scholen. Daaruit bleek dat schoolbesturen de materiële instandhouding deels compenseren vanuit de salarissen van het onderwijzend personeel. Dit terwijl er wel degelijk mogelijkheden zijn om op de uitgaven aan de materiële instandhouding te besparen, zonder kwaliteitsverlies.

De evaluatie is gebaseerd op de jaarrekeninggegevens van 705 schoolbesturen in de periode 2014-2016. Voor verschillende componenten is onderzocht hoe de inkomsten zich verhouden tot de uitgaven op dat onderdeel. De gemiddelde totale inkomsten voor de materiële instandhouding lagen in de periode 2010-2014 rond de € 780 miljoen, terwijl de uitgaven gemiddeld net boven de € 1 miljard uitkwamen.

Lees hier (pdf, 159 kB) het volledige rapport in Schooldomein.