Digipro: Innovatie in Zuidoost-Nederland


Digipro stimuleert mkb-ondernemingen in  de regio Gelderland, Limburg, Oost-Brabant en Noord-Rijn Westfalen die werken aan nieuwe intelligente producten en productieprocessen. Digipro biedt subsidie voor coaching, conceptontwikkeling, haalbaarheidsstudies en de bouw van een prototype, proces of model.

Voorwaarden subsidie

  • Uw organisatie werkt aan innovaties in de maakindustrie, bijvoorbeeld op het gebied van robotica, Internet of Things, big data & data science, additieve of flexibele manufacturing;
  • Uw organisatie is een mkb-onderneming;
  • Uw organisatie is actief in de regio Gelderland, Limburg, Oost-Brabant of Noord-Rijn Westfalen.

Subsidievormen en bijdrage

De bijdrage is afhankelijk van de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt. Er zijn vier mogelijkheden:

  • Coaching, bijdrage 100%;
  • Conceptontwikkeling, bijdrage 50% met een maximum van € 2.500;
  • Haalbaarheidsstudie, bijdrage 40% met een maximum van € 8.000;
  • Bouw van prototype, proces of model, bijdrage 40% met een maximum van € 48.000.

Subsidie aanvragen

Het aanvraagproces verloopt via regionale partners die bij Digipro zijn betrokken. Dit zijn onder meer OostNL en het Huis van de Brabantse Kempen. Het Digipro-programma loopt tot 2021. Subsidie kan doorlopend worden aangevraagd.

Ziet u hier kansen voor uw eigen onderneming? Neem dan contact op met uw adviseur bij Berenschot of met John Eisses, 030291 6874.