Handelingsperspectief regionale energietransitie ontbreekt

Gepubliceerd op 7 november 2017 (om 9:10)

Het kabinet heeft hoge ambities op het gebied van klimaat en energie en wil deze nadrukkelijk met de regio’s tot uitvoering brengen, zo blijkt uit het Regeerakkoord. In de praktijk kan dit weerbarstig worden. Regio’s zijn vaak ambitieus op het gebied van energie en klimaat, maar de benodigde maatregelen komen tot op heden nog beperkt van de grond. Dat stelt Berenschot in een publicatie over de energietransitie in de regio.

Index publicatie regionale energietransitieVeel regio’s nemen weliswaar initiatief om samen te werken aan energie- en klimaatdoelen, maar de samenwerking is nog vrijblijvend. Omdat overheden in de regio nog geen wettelijke taken hebben op het gebied van energie, zijn de capaciteit en kennis vaak beperkt. Verder wordt het bedrijfsleven nog weinig betrokken bij de regionale agenda, terwijl bedrijven juist een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het verwezenlijken van de ambities. Tot slot wordt de energiemarkt steeds meer vraaggericht, maar is de nieuwe rol van netbeheerders in de regionale transitie nog niet concreet.

Het is volgens Berenschot niet vreemd dat de uitvoering van energie- en klimaatdoelen in de regio nog beperkt van de grond komt. “Het opstellen van een regionale agenda is een complexe puzzel. Er zijn veel partijen betrokken, elk met andere ambities en belangen. Ook is er nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld of subsidies beschikbaar blijven en wat technologische ontwikkelingen in de toekomst mogelijk maken”, aldus Bram Brouwer, managing director Berenschot. “Bovendien kent elke regio zijn eigen uitdagingen en kansen. De aanpak in de ene regio is daarom niet te kopiëren in een andere regio.”

Om de energietransitie in de regio tot uitvoering te brengen, zal het Rijk moeten zorgen voor goede randvoorwaarden. “Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van financiering, wet- en regelgeving en het bevorderen van kennis over het onderwerp bij decentrale overheden”, aldus Brouwer. “Het is wezenlijk dat het Rijk en de regio’s met elkaar in gesprek gaan en samen een handelingskader ontwikkelen dat aan alle betrokken partijen handvatten biedt.”


Direct naar de publicatie