Loopbaanperspectief secretaressen opnieuw onderzocht


Naar aanleiding van de uitkomsten van de zestiende editie van de Salary Survey, een gezamenlijke productie van Management Support en Berenschot, verschijnen in het novembernummer van Management Support een tweetal verdiepende artikelen.

Doel van de Salary Survey is het in kaart brengen van ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsmobiliteit en (de beleving van) de arbeidssituatie. Hans van der Spek (Berenschot) gaat in op de veranderingen in vak en arbeidsmarkt in het artikel ‘Wedstrijd met winnaars en verliezers (pdf, 583 kB)’. Disruptie zet de toon. Organisatievormen en businessmodellen staan ter discussie en functies verdwijnen of veranderen ingrijpend door verdergaande digitalisering. De uitkomsten van de Salary Survey laten zien hoe secretaresses, managementassistenten en officemanagers de impact van deze ontwikkelingen ervaren.

In het tweede artikel, ‘Ontwikkelingen in salarissen’ (pdf, 579 kB), stelt Van der Spek dat het salaris voor secretaresses, managementassistenten en officemanagers niet de belangrijkste factor is om bij de huidige werkgever te blijven. Wel bestaat er veel belangstelling voor dit onderwerp, net als voor arbeidsvoorwaarden in bredere zin.

De vragenlijst van de Salary Survey werd door 818 unieke respondenten volledig ingevuld en door 369 respondenten gedeeltelijk ingevuld. Ze zijn werkzaam in verschillende functies en bij ondernemingen van klein tot groot. Naast werknemers bevonden zich onder de respondenten ook zzp’ers, voor wie een aparte vragenlijst was opgezet. Deelname vond plaats op basis van anonimiteit.