Maatwerk voor mensen: Berenschot doet mee

Gepubliceerd op 17 november 2017

Op 14 november gaf Simone Roos (directeur-generaal Overheidsorganisatie, Ministerie van BZK), onder grote belangstelling, het officiële startschot voor twaalf social returnproeftuinen. Berenschot doet hieraan mee met een eigen proeftuin.

Als leverancier merkt Berenschot dat het realiseren van plekken, direct verbonden aan de opdracht, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet altijd makkelijk is. Zo leent niet elke opdracht zich ervoor om plaatsen te realiseren. Daarom zocht Berenschot naar maatwerk en afstemming, wat heeft geleid tot de deelname aan de social returnproeftuinen. Met de proeftuinen gaan tenminste 40 kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk.

Tijdens de lancering waren onder andere Hans van der Molen, directievoorzitter Berenschot Groep B.V., Gerhard Jansen, managing consultant, en Ingrid Beukman, projectleider Berenschot Inclusief, aanwezig. Beukman: “We zijn bij Berenschot trots op onze proeftuin en ons beleid “Berenschot Inclusief” omdat we daadwerkelijk kandidaten met een afstand naar werk plaatsen en ze persoonlijk begeleiden op weg naar een plek binnen ons bedrijf en in de samenleving.”

Berenschot Inclusief

Berenschot is een groot voorstander van een inclusieve samenleving. Vanaf 2011 waren er onder de opdrachten van de Rijksoverheid al social returnvraagstukken, maar pas sinds 2015 richt de uitvraag op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een uitkering. Als antwoord hierop heeft Berenschot dit geïntegreerd in het bestaande beleid “Berenschot Inclusief”.