Onderzoek Basisnet Spoor: veilig vervoer van gevaarlijke stoffen


In april 2015 is de Wet basisnet in werking gesteld om de veiligheid van het transport van gevaarlijke goederen te vergroten. Na evaluatie blijkt dat de risicoplafonds, met name binnen het Basisnet Spoor, overschreden worden. Daarom hebben Vincent van der Vlies (Berenschot) en Monique Berrevoets (Antea Group) onderzocht hoe de robuustheid van het Basisnet Spoor vergroot kan worden.

Onderzoek Back on Track

In het onderzoek “Back on Track” wordt geconcludeerd dat het Basisnet Spoor in essentie een goed systeem is. Het probleem ligt aan de balans tussen veiligheid, transport en ruimtelijke ontwikkeling. In de praktijk richt men zich te veel op de risicoplafonds en te weinig op de risicogebieden. Hierdoor worden, onder andere, risicoplafonds overschreden en zijn er risico verlagende maatregelen niet opgenomen in de huidige risicomodellen.

Aanbevelingen

De onderzoekers concluderen met een vijftal geaggregeerde aanbevelingen die in samenhang opgevolgd moeten worden om het Basisnet Spoor robuust te maken:

  • De risicoplafonds op een aantal spoorwegroutes herzien;
  • Het opzetten van een “spoor specifieke systeem”;
  • Het gebruik van de Betuweroute optimaliseren;
  • Processen omtrent risicobeoordeling en monitoring van spoorvervoer van gevaarlijke stoffen automatiseren om de informatievoorziening te verbeteren;
  • De communicatie en samenwerking met stakeholders verbeteren aan de hand van een overlegstructuur.