Uitkomst Werklab: regio’s geen behoefte aan nieuwe structuur


Hoe kan de regionale structuur de inhoud dienen? Dat was een van de discussiepunten tijdens het Werklab Regionalisering dat Berenschot eind vorige maand organiseerde. Sprekers waren onder andere Henk Jan Meijer (burgemeester Zwolle), Peter Noordanus (voormalig burgemeester Tilburg) en Frederik van Dalfsen (Berenschot). Belangrijkste conclusie: er is weinig behoefte aan een nieuwe structuurdiscussie.

De dominante problematiek van gemeenten rond economie, klimaat, ondermijning, werk en zorg is multischalig. Dat is op zich zelf niet nieuw, maar wel geïntensiveerd. En dus achtten de deelnemers een nieuwe superstructuur boven op de huidige regionale structuren, of geheel nieuwe regio’s niet zinvol. Het gaat er veel meer om gebruik te maken van de huidige structuren en van daaruit gericht programmatisch te werken, zo was de constatering.

Schaal is daarbij wel degelijk van belang, zo bleek uit de aanpak in de regio Zwolle, waar centrumgemeente Zwolle met de huidige deelnemende gemeenten inzet op economische ontwikkeling. De les was: steeds maar uitbreiden kan verwateren. Zoek een schaal met actoren die synergie met elkaar heeft en ga programmatisch aan de slag. De provincie of centrumgemeente kan daarbij een buitengewoon belangrijke rol vervullen als regisseur.

Tijdens het Werklab werd verder in verschillende workshops dieper ingegaan op specifieke thema’s als de Omgevingswet, Energietransitie, Sociaal Domein en Ondermijning. Hier bleek eens te meer dat multischaligheid niet alleen een uitdaging maar ook een kans is.