Berenschot publiceert handreiking regionale energietransitie


De regio, waar uitdagingen op het gebied van markt, maatschappij en ruimte op een interessante wijze samenkomen, lijkt steeds meer een essentieel niveau in de energietransitie. En dus ook het niveau waar belangrijke resultaten tot stand kunnen komen. Berenschot ondersteunt kernspelers hierbij met de publicatie Op weg naar een energieke regio.

In Op weg naar een energieke regio vormt het perspectief van betrokken overheden een belangrijke invalshoek, maar is er ook oog voor andere actoren die een rol (kunnen) spelen in de transitie. De publicatie geeft zo een beschouwing van de energietransitie op regionaal niveau en de vorming van een regionale agenda die hierbij past. Het doel is te laten zien hoe op regionaal niveau de energietransitie kan worden versneld en wat interessante handelingsperspectieven kunnen zijn om tot betere samenwerking te komen.

Op weg naar een  energieke regio is geschreven door Bram Brouwer, Niki Lintmeijer, Peter Graafland Martine Tragter en Jesse Wiltink.

De publicatie is gratis te downloaden.