Eerste regionale praktijktafel een succes


Eerder deze maand organiseerde 99vanUtrecht een praktijktafel rond wet- en regelgeving. Zo’n 36 publieke en private partijen gingen aan dialoogtafels met elkaar in gesprek over social return, loonkostensubsidie en jobcoaching. Tevens werd een begin gemaakt met collectieve regionale afspraken.

De praktijktafel was een initiatief van de themagroep wet- en regelgeving, die bestaat uit Berenschot, Specialisterren, Rabobank, Achmea, Complementair Premiums & Gifts, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Tijdens de bijeenkomst deelden een aantal werkgevers hun praktijkervaringen. Na een discussie werd gezocht naar concrete acties of oplossingen om de samenwerking tussen publiek en privaat te versterken.

Vervolgsessie

De deelnemers waren positief over de bijeenkomst, de goede en open dialoog en het wederzijdse begrip. Hetzelfde gold voor de concrete afspraken om verbeteringen te realiseren. De deelnemers willen daarom snel een vervolgsessie en met eindverantwoordelijken en bestuurders aan tafel gaan om daadwerkelijk verder te kunnen doorpakken.