Berenschot bij BNR: cascade-effecten overstromingen hoger op agenda


In Nederland bestaat nog te weinig aandacht voor de cascade-effecten van de combinatie van overstromingen en gevaarlijke stoffen. Dat stelde Vincent van der Vlies, managing consultant bij Berenschot en veiligheidsexpert, tijdens een interview met BNR Nieuwsradio afgelopen vrijdag.

Aanleiding was een bericht van de NOS over de ontploffing van chemiefabriek Arkema Inc. in de buurt van Houston (Texas). Door het noodweer als gevolg van de orkaan Harvey in het gebied was de stroom in de chemiefabriek uitgevallen en werkten ook noodgeneratoren niet. Bij de ontploffing die erop volgde, verspreidden chemische stoffen zich via het water. BNR Nieuwsradio vroeg Van der Vlies in hoeverre er zicht is op de gevaren als in Nederland chemiebedrijven onder water zouden komen te staan bij een overstroming.

Volgens Van der Vlies wordt in ons land wel degelijk nagedacht over de effecten van rampen en crises bij hoogwater, maar nog te weinig over de samenhang ertussen.

“Vorig jaar is het nationaal veiligheidsprofiel opgesteld, waarbij overstromingen ook aan bod kwamen. Maar de cascade-effecten blijven buiten beschouwing, er is te weinig aandacht voor de gevolgen van overstromingen waarbij gevaarlijke stoffen verspreid voor de gevolgen van overstromingen op vitale infrastructuur, maar ook op chemische industrie.”

De consequenties en kosten van een dergelijk incident zijn lastig in te schalen, aldus Van der Vlies.

“In geval van chemische installaties wordt gewerkt met een norm van 1 overlijden per miljoen jaar, bij waterkeringen is dat 1 op de 10.000 jaar. De effecten van chemische installaties worden echter nog niet meegenomen bij overstromingen. Er zou op nationaal niveau gecoördineerd moeten worden wat de effecten in economische zin en in mensenlevens zijn als het een keer goed fout gaat in bijvoorbeeld de dichtbevolkte Botlek”, zegt hij. “Allereerst moet je natuurlijk zorgen dat de dijken op orde zijn. Veiligheid is echter geen zekerheid, je moet zicht hebben op de effecten van dergelijke incidenten, bijvoorbeeld met het oog op het evacueren van burgers.”