Bestuurskracht gemeente IJsselstein: kwetsbaar met veel potentieel


In een bijeenkomst voor de gemeenteraad en het college van IJsselstein presenteerde Berenschot onlangs het resultaat van het onderzoek naar de bestuurskracht van deze gemeente. Ook de ambtelijke samenwerking met Montfoort kwam hierbij aan de orde.

Doel van het bestuurskrachtonderzoek was te komen tot een gefundeerd en gedragen beeld van de kracht van de gemeente om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De uitkomsten geven richting aan de bestuurlijke toekomst van IJsselstein en aan de (ontwikkeling van) ambtelijke samenwerking met Montfoort. 

Binnen IJsselstein springen de bevolkingsontwikkeling (sterke krimp en vergrijzing), wonen (hoeveelheid nieuwbouw), bereikbaarheid en het ‘meedoen in de samenleving’ in het oog. Om deze opgaven aan te gaan, is de bestuurskracht van IJsselstein kwetsbaar en niet sterk; in het rapport spreekt Berenschot van ‘een heel kleine voldoende’.

Het bestuur kan groeien op het vlak van visie- en strategieontwikkeling en in daad- en slagkracht. De ambtelijke organisatie kent aandachtspunten in kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. De bijdrage van de gemeenschap van IJsselstein heeft veel potentie, maar op dit moment komt de inzet neer op een beperkte groep mensen.

Als partner in de regio moet IJsselstein volgens Berenschot kiezen tussen een oriëntatie op het westen of het oosten: de Lopikerwaard of het stedelijk gebied Utrecht-Nieuwegein. De bestuurlijke en ambtelijke samenwerking moet sterk(er) naar één kant gericht worden om de maatschappelijke opgaven aan te gaan. Daarnaast moet de gemeente kiezen voor het scenario ‘Dynamiek en groei’ of ‘Een karaktervolle woonstad’, afhankelijk van haar ambitie.