Medewerkers aan het woord in FME-onderzoek Smart Working


Nieuwe technologieën, robotisering en digitalisering bieden grote kansen, maar stellen ook eisen aan ondernemingen én medewerkers. Wat komt er op medewerkers af door Smart Working? Wat betekent dat voor hun werk? En wat hebben ze nodig om succesvol te blijven? Dat onderzoeken FME en de branches in samenwerking met Berenschot door middel van een enquête onder medewerkers in de technologische industrie.

De online enquête, die vandaag van start gaat, richt zich op alle medewerkers werkzaam in de technologische industrie. Doel van het onderzoek is een zo compleet mogelijk beeld van de toekomst van werken in de technologische industrie in kaart te brengen.

Zij kunnen de vragenlijst vervolgens zelf verspreiden onder hun medewerkers. Bij voldoende deelname vanuit de eigen onderneming ontvangen zij een bedrijfsspecifieke rapportage. Hiermee krijgen zij inzicht in wat er voor hun onderneming nodig is om nu en in de toekomst productief te zijn. De rapportage bevat ook een benchmark ten opzichte van andere ondernemingen in de technologische industrie.

Medewerkers kunnen ook direct zelf de korte vragenlijst invullen.

De resultaten van het onderzoek worden begin 2018 gepubliceerd.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op Fme.nl/medewerkersaanhetwoord.