Hergebruik SUDs onderzocht


In de gezondheidszorg worden veel medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik (single use devices (SUDs)) toegepast. Daarbij moet patiëntveiligheid natuurlijk gegarandeerd zijn. Hergebruik van SUDs zou echter mogelijk gunstig kunnen zijn vanuit een kosten- en/of milieuperspectief.

In Nederland worden SUDs in beperkte mate herverwerkt. Dit bleek uit ons onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS bij betrokken partijen, zoals ziekenhuizen, fabrikanten en sterilisatiebedrijven. VWS gebruikt de informatie bij beleidsontwikkeling op dit gebied.

Er is nog weinig bekend over de patiëntveiligheid bij hergebruik van SUDs en er zijn onduidelijkheden over financiële kosten en baten, maar ook over milieuaspecten. Daarom bevelen we aan om in pilots herverwerking van SUDs te onderzoeken.

Ziekenhuizen kunnen nu al de kosten van SUDs reduceren door scherp in te kopen. En wellicht kunnen fabrikanten al meer milieubesparende maatregelen nemen, bijvoorbeeld als het gaat om verpakkingsmateriaal van SUDs.

Meer informatie?

Download dan hier het rapport (pdf, 1.8 MB) van Berenschot en/of de resultaten van de enquête (pdf, 474 kB) onder betrokkenen.