Integriteitstoetsing actueel issue gemeenteraadsverkiezingen 2018


De gemeenteraadsverkiezingen 2018 komen in rap tempo dichterbij. Wellicht is uw politieke partij al druk doende potentiële kandidaten te benaderen. Integriteit is dan een belangrijk criterium. Berenschot - opsteller van de handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen van het ministerie van BZK - kan u hierbij ondersteunen.

Voor het opstellen van de handreiking integriteitstoetsing werkte Berenschot nauw samen met (decentrale) politieke partijen, VNG, IPO en UvW. De handreiking biedt politieke partijen een handzame toolbox voor het toetsen van de integriteit van potentiële kandidaten voor hun partij. “Verder staat beschreven hoe politieke partijen bij potentiële kandidaten het bewustzijn van integriteitsrisico’s kunnen verhogen”, aldus projectleider Ronald van der Mark. “Deze handreiking stelt politieke partijen in staat de kwaliteit van de kandidaten voor volksvertegenwoordigende en bestuurlijke functies te verbeteren.”

Wilt u de handreiking (laten) toepassen ? Berenschot kan u als gemeente ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van een interactieve workshop voor lokale partijbesturen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Ronald van der Mark, 06-55364793 of r.vandermark@berenschot.nl.