Is het salaris van autotechnisch ingenieur Denise marktconform?

Gepubliceerd op 24 augustus 2017

Denise (26) is gelijk na haar studie als autotechnisch ingenieur bij haar huidige werkgever gaan werken. Hoewel ze daar al vijf jaar met plezier werkt – ‘de relatie met mijn baas is prima en de sfeer is goed’' – weet ze niet of haar salaris redelijk is. ‘Ik heb geen beeld van wat gangbare vergoedingen zijn voor autotechnisch ingenieurs op hbo-niveau en welke vooruitzichten ik mogelijk heb.’

Denise werkt 40 uur in de week en verdient bruto 3.380 euro per maand, inclusief vakantiegeld en 100 euro netto pensioenbijdrage die zij zelf moet besteden. Zij werkt technische concepten uit, ontwerpt 3D-modellen op de computer, maakt technische tekeningen en coördineert technische projecten. Haar werkgever gebruikt geen cao, dus Denise heeft ‘geen idee’ wat haar positie is.

Pensioenvoorziening

Jurwin Rickets, Berenschot: ‘Laat ik vooropstellen dat jij met jouw technische achtergrond op dit moment een heel goede uitgangspositie hebt binnen de arbeidsmarkt. Nog meer dan gewoon is de vraag naar technisch geschoold personeel ontzettend hoog en zie je dat organisaties echt midden in “the war of talent” zitten als het gaat om het aantrekken en behouden van werknemers. Het is goed om dit te beseffen als jij je afvraagt hoe jij gepositioneerd bent ten opzichte van vergelijkbare functies en typen werknemers.

Je zegt dat je niet echt een goed beeld hebt van wat de gangbare vergoedingen zijn voor jouw functie. Als ik jouw takenpakket als uitgangsbasis neem, ga ik ervan uit dat je functie zich in het hart van de organisatie bevindt en je actief bijdraagt aan de diensten en producten waar de organisatie om draait. Binnen dit proces is het wel een uitvoerende/operationele functie waarbij veel sprake is van uitvoerende werkzaamheden en enkele coördinatiewerkzaamheden. Een bruto jaarsalaris van ongeveer 40.000 euro is daarvoor zeker marktconform. Met het oog op jouw leeftijd van 26 jaar is dat ook zeker een salaris waar leeftijdsgenoten onder zitten.

Wat wel opvallend is, is dat jouw werkgever geen pensioenvoorziening aanbiedt. Als ik kijk naar de technische sector, biedt bijna 90 procent van de organisaties dit namelijk wel aan. Hierin is wel onderscheid te maken voor hoe de kosten van de bijdrage/premie zijn verdeeld tussen werkgever en werknemer. Als ik het goed begrijp kiest jouw werkgever ervoor om jou netto 100 euro per maand te vergoeden zodat jij zelf je pensioenvoorziening regelt. Op zich is dit geen slechte manier aangezien een bedrag van 100 euro gelijkwaardig is met een situatie van een marktconforme pensioenregeling waarbij jij of de werkgever dit bedrag als premie afdraagt aan het pensioenfonds. Waar ik je wel op zou willen wijzen is het feit dat, ook al ligt het pensioenstelsel zwaar onder vuur, het nog steeds voordeliger is om pensioen op te bouwen via een pensioenfonds dan om het geld op een spaarrekening te plaatsen.

Daarnaast behoudt het sparen via een fonds jou ervan om het geld toch te gaan gebruiken voor iets anders dan jouw pensioen. Maar goed, met alle onduidelijk over hoe het pensioen er de komende jaren uit gaat komen te zien, al helemaal voor de leeftijd wanneer jij met pensioen gaat, is het moeilijk te zeggen wat wijsheid is.’