Chris voelt zich belazerd met zijn functiewaardering en reiskostenvergoeding

Gepubliceerd op 28 juni 2017

Basispsycholoog Chris voelt zich belazerd met zijn nieuwe functiewaardering en versoberde reiskostenvergoeding. Wat vinden de experts?

Chris (32) is zelfverklaard slachtoffer van landelijke veranderingen binnen de CAO voor de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Lang – en nogal specialistisch – verhaal kort: Chris gaat niet minder verdienen, want dat mag niet zomaar, maar er wordt flink gegoocheld met zijn functiewaardering.

Zo wordt hij tot eind 2017 ingedeeld in schaal 59.2, net iets hoger dan een beginnend basispsycholoog. Omdat Chris sinds kort in opleiding is tot een iets hogere GZ-psycholoog, wordt hij vanaf begin 2017 ingedeeld in schaal 60.0, met een fulltime maandsalaris van ruim 3.000 euro bruto. Beide schalen zijn achter de komma een aantal treden te laag, vindt Chris. Hij is al acht jaar basispsycholoog en wordt altijd goed beoordeeld door zijn werkgever. Met deze indeling vindt hij dat hij te weinig waardering krijgt.

En dat is niet alles, meldt Chris. Ook zijn reiskostenvergoeding is versoberd. Dat terwijl hij voor zijn interne opleiding wel kosten moet maken. Zijn salaris blijft dus hetzelfde, maar per saldo gaat hij erop achteruit. Mag dit allemaal?

Geen passende claim

Maarten Stigter, Berenschot: 'In jouw situatie heb je als werknemer vrijwel geen invloed op je arbeidsvoorwaarden. Deze zijn in de sector op landelijk niveau uitonderhandeld en vervolgens door de minister algemeen verbindend verklaard. Doordat de cao bovendien een zogenoemd standaardkarakter heeft, is er (zelfs als de werkgever dat zou willen) in beginsel geen ruimte om af te wijken van de cao, óók niet in het voordeel van de werknemer. Daar is dus in feite geen ontsnappen aan. Ook een eventuele verslechtering van arbeidsvoorwaarden (zoals in jouw geval bij de reiskostenvergoeding) kan dan het gevolg zijn van de toepassing van de cao.

Wel biedt de CAO GGZ (bijv. in H8A, art.6 en H11D) mogelijkheden om in jouw situatie de versobering van de reiskostenvergoeding te compenseren, bijvoorbeeld door een hogere inschaling, of wellicht door een ruimere vergoeding van opleidingskosten dan wel het aanmerken van (een groter aantal) opleidingsuren tot werkuren.

Wat betreft je inschaling ligt het in jouw situatie nogal ingewikkeld. Het is in veel sectoren gebruikelijk om medewerkers in te schalen op grond van hun laatstverdiende loon, zoals ook bij jou is gebeurd toen de nieuwe CAO GGZ werd toegepast. De cao zelf hanteert voor inschaling echter uitdrukkelijk het aantal functiejaren als maatstaf. Dat zou in jouw geval wellicht aanleiding kunnen geven tot een hogere inschaling. Maar daar staat tegenover dat je weliswaar de nodige jaren ervaring hebt als basispsycholoog, maar dat je als GZ-psycholoog nog in opleiding bent. De vraag is dan ook met name wat nu eigenlijk jouw huidige functie is. Ben je een basispsycholoog die daarnaast een opleiding volgt tot GZ-psycholoog, of ben je een GZ-psycholoog die nog in opleiding is? Ik ga uit van het laatste, terwijl jij zelf lijkt uit te gaan van het eerste.

De cao stelt dat een GZ-psycholoog in opleiding ‘ten minste’ in schaal 59/60 dient te worden ingeschaald (H7B art.1 en H8A art.6). Als jouw werkgever je als GZ-psycholoog in salarisschaal 60 heeft ingeschaald (waar ik nu even van uitga), dan wegen de functiejaren als basispsycholoog minder zwaar en ligt het voor de hand dat zolang je in opleiding bent je niet in aanmerking komt voor een overgang naar de zogenoemde b-schaal. Voor de overgang van de a- naar de b-schaal stelt de cao immers voldoende functioneren als voorwaarde. Zolang je in opleiding bent, kun je wellicht je werk naar behoren doen, maar heb je blijkbaar nog iets te leren voordat je voldoet aan de BIG-voorwaarden en je zelfstandig je volledige functie kunt vervullen. Het door jou geclaimde salaris (laatste trede van de b-schaal) lijkt me in deze situatie dan ook niet passend. Daarvoor kom je pas in aanmerking als GZ-psycholoog met een maximum aan ervaring en bij voldoende functioneren.

Wel kun je wellicht onderhandelen over een hogere trede in de a-schaal van functiegroep 60. Maar ik kan mij voorstellen dat de werkgever met de OR in algemene zin heeft afgesproken dat de overgang naar de nieuwe CAO GGZ budgettair neutraal moet verlopen, in verband met de betaalbaarheid voor de organisatie (vandaar waarschijnlijk ook de afspraak over de "horizontale" inschaling). In dat geval zal men voor jou vermoedelijk geen uitzondering willen maken, omdat de werkgever er beducht voor is dat er dan ook andere collega’s met vergelijkbare salariseisen zullen komen.'

Bron: Volkskrant en Intermediair
Auteur: Joris Zwetsloot