Dominik verdient veel minder dan zijn collega's. Hoe kan dit?

Gepubliceerd op 1 februari 2017

Collega's van Dominik verdienen honderden euro's meer dan hij. Wat is hier aan de hand?

‘Je bent aan het dromen.’ Niet bepaald het antwoord waarop je hoopt als je vraagt om een hoger salaris. Het overkwam Dominik (39), die binnen een uitzendbureau verantwoordelijk is voor het leveren en aansturen van uitzendpersoneel uit een bepaald EU-land.

Dominik coördineert in zijn eentje een afdeling met zo’n zestig uitzendkrachten. Daarvoor ontvangt hij 1.940 euro bruto per maand. Hoewel zijn beoordelingen goed zijn, heeft hij sterk het gevoel dat hij een hoger salaris hoort te krijgen. Een collega op dezelfde afdeling zonder enige ervaring in de uitzendbranche ontvangt op fulltimebasis omgerekend zo’n 600 euro meer. Een andere collega, die al wat langer bij het bedrijf werkt, verdient zo’n 900 euro meer.

Afgelopen zomer heeft Dominik een kleine salarisverhoging gekregen, maar die 100 euro vindt hij lang niet genoeg. Ook hoopt hij na bijna twee jaar werken eens een vast contract te bemachtigen. Wat moet hij doen?

Geen vertrouwen

Maud Schaapveld, voormalig consultant Berenschot: 'Binnen de recruitmentbranche onderscheiden wij een hoge mate van uiteenlopende beloningen. Daar liggen meerdere factoren aan ten grondslag. Zo kan het van invloed zijn of je werkzaam bent in een corporate recruitment functie, bij een recruitmentbureau of, zoals jij bij een uitzendbureau. Veelal hangt dit samen met de sector en de cao die van toepassing is, of juist het gebrek daaraan.

Voor vaste medewerkers in de uitzendbranche is de CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen van de NBBU van toepassing. Volgens die cao wordt de functie van de werknemer ingedeeld in een functiegroep naar gelang het niveau van de functie. Het niveau van de functie wordt bepaald door onder andere de werkzaamheden, de beslissingsbevoegdheid en de verantwoordelijkheden in de functie. Als een van deze kenmerken wijzigt, kan het zo zijn dat je in aanmerking komt voor een hogere functiegroep.

Bijvoorbeeld geef je aan dat je een hele afdeling met zestig uitzendkrachten aan het runnen bent. Indien deze taak, of een andere functieverzwarende taak, in de loop van de tijd erbij is gekomen, kan het zijn dat je hierdoor in aanmerking komt voor een hogere functiegroep. Het is raadzaam om hierover in gesprek te gaan met je leidinggevende. Op basis van het beeld dat je schetst lijkt je salaris namelijk relatief laag. Echter, vaak komt het voor dat bedrijven in de recruitmentbranche een wat lager basissalaris aanbieden, maar daarnaast wel een bonusregeling hanteren. Daar heb ik geen goed zicht op bij jou.

Er zijn twee zaken die mij expliciet opvallen in de informatie die je verstrekt. Ten eerste schrijf je dat, toen je bij jouw leidinggevende informeerde naar een functieverandering en loonsverhoging, hij aangaf dat je aan het dromen bent. Dat klinkt alsof je leidinggevende je ambitie niet serieus neemt, en dat lijkt contrasterend met de positieve beoordelingen die je ontvangt.

Ik zou je willen adviseren om het gesprek nogmaals aan te gaan en te informeren naar het perspectief binnen de organisatie. Geef aan bij je leidinggevende waar je naartoe wilt groeien en bespreek wat er precies nodig is om daar te komen. Stel samen met je leidinggevende een ontwikkelplan op ten behoeve van wanneer je waar komt.

Ten tweede valt mij op dat je schrijft dat je leidinggevende zegt je een vast contract aan te bieden en dat jij denkt dat hij juist je contract wilt opzeggen. Dat klinkt alsof je geen vertrouwen hebt in de uitspraken die je leidinggevende doet. Overigens is het zo dat – indien de CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen op jou van toepassing is - jouw leidinggevende de mogelijkheid heeft om je nog een contract aan te bieden voor bepaalde tijd. Desalniettemin zou ik je willen adviseren om ook dit mee te nemen bij het informeren naar je perspectief en te vragen naar de intentie van je werkgever.'

Bron: Volkskrant en Intermediair
Auteur: Joris Zwetsloot