Hetty verdient 400 euro minder dan collega’s en dat zit haar dwars

Gepubliceerd op 25 januari 2017

Mag een werkgever voor hetzelfde werk verschillende salarissen betalen? Hetty verdient 400 euro minder dan collega’s en dat zit haar dwars.

Hetty (58) werkt al zo’n twintig jaar als sociaal psychiatrisch verpleegkundige (spv) in de geestelijke gezondheidszorg. Ze houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling van ouderen met psychiatrische problematiek. Bij haar vorige werkgever werd zij betaald volgens schaal 60 van de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Deze werkgever ging anderhalf jaar geleden failliet.

Gelukkig werd Hetty’s vestiging overgenomen door een ander bedrijf en mocht zij blijven werken voor de nieuwe werkgever. Wel werd zij een paar treden lagen ingeschaald: in schaal 55. Blij dat ze was met haar baanbehoud ging Hetty akkoord met een lager salaris.

Ook collega’s die meekwamen met de nieuwe eigenaar werden in schaal 55 geplaatst, vanwege een herziening van de cao. Met één groot verschil: zij hebben wél hun hogere salaris kunnen behouden. Hetty vindt dat ‘enigszins onrechtvaardig’: ‘Ik heb het besproken met een leidinggevende, maar van goodwill is geen sprake. Ze houden zich aan de afspraken.’

Maar is dat zo? Mag Hetty’s werkgever voor hetzelfde werk zo'n ander salaris betalen?

Identieke gevallen

Maarten Stigter, Berenschot: 'Dat je voor hetzelfde werk hetzelfde wordt betaald, lijkt een vanzelfsprekendheid. Zeker als je bij dezelfde werkgever werkt en onder dezelfde cao valt. Zo’n 400 euro per maand minder verdienen dan je directe collega’s is hoe dan ook zuur. En dat je dit enigszins onrechtvaardig vindt, zoals je zelf schrijft, is op z’n minst begrijpelijk en misschien nog wel mild uitgedrukt. Maar ...

Het algemene grondrecht van gelijke behandeling is ook bij beloning het (wettelijk beschermde) uitgangspunt: gelijke arbeid dient gelijk te worden beloond. Het punt is echter dat gelijke behandeling alleen geldt voor identieke gevallen. En het probleem is: gevallen zijn zelden identiek. Ook al lijken ze soms verdacht veel op elkaar.

Ik vermoed dat dit in deze situatie ook het geval is. Iedere functie dient in deze sector (de GGZ) met behulp van de in de cao voorgeschreven functiewaarderingssystematiek (FWG) te worden ingedeeld in een salarisschaal. Als je exact dezelfde functie doet bij dezelfde werkgever, zul je op deze wijze dan ook worden gehonoreerd in dezelfde salarisschaal. In dit geval, bij de functie sociaal psychiatrisch verpleegkundige, is dat in deze organisatie kennelijk schaal 55.

Dat jouw directe collega’s toch worden uitbetaald in schaal 60, heeft te maken met de historie. Bij de herwaardering van de functies is afgesproken dat de betreffende werknemers er in salaris niet op achteruit zouden gaan. Terwijl jij, toen je anderhalf jaar geleden (nadat jouw vorige werkgever failliet ging) naar deze werkgever overstapte, daar op dat moment nieuw in dienst kwam en toen direct genoegen moest nemen met de salarisschaal die conform de cao bij deze functie past, namelijk schaal 55.

Het verschil in salaris heeft hier dus niets te maken met de huidige situatie, met het werk dat je doet, maar uitsluitend met de voorgeschiedenis. Die is anders. Jij had de pech dat je werkgever failliet ging en dat je na twintig jaar trouwe dienst ergens anders opnieuw moest beginnen. Terwijl je collega’s konden blijven bij deze werkgever en daarbij aanspraak kunnen maken op garanties uit het verleden. En op grond daarvan zijn je directe collega’s niet "je gelijken", althans: niet in arbeidsrechtelijke zin, wat beloning betreft.

Als ik het wat kort door de bocht mag samenvatten: het is dus eerder zo dat je collega’s "te veel" krijgen uitbetaald dan dat jij "te weinig" verdient. Maar nogmaals: ook als je het je collega’s niet misgunt (waar ik maar van uitga) en je begrijpt dat het op grond van gemaakte afspraken hun goed recht is een salarisschaal hoger te worden uitbetaald, dan nog kan ik mij goed voorstellen dat je dit maandelijks ervaart als enigszins onrechtvaardig.'

Bron: Volkskrant en Intermediair
Auteur: Joris Zwetsloot