Marijke, compliance engineer, vindt dat ze niet genoeg verdient. Wat kan ze doen?


Marijke (29) heeft het gevoel dat zij het slechter doet dan haar omgeving. Zij is sinds een aantal jaar compliance engineer in de farmaceutische industrie. In de praktijk houdt dat in dat zij toetst of nieuwe machines in het productieproces van medicijnen uiteindelijk veilige geneesmiddelen voortbrengen.

Zij verdient 2.750 euro per maand, minder dan veel van haar vrienden ‘uit dezelfde filterbubbel’ en minder dan haar partner, die voor de overheid werkt. 'Veel van mijn vrienden gaan makkelijker uit eten, en bestellen sneller een taxi als we uitgaan. Ook het sparen voor een eigen huis gaat mij niet snel genoeg en ik merk dat ik het kopen van nieuwe kleren vaak uitstel.'

Ze heeft haar salaris weleens aangekaart, maar gesprekken met haar baas lopen een beetje stroef. 'Ik vind ook dat ik te weinig feedback krijg.'

Feedback

Maud Schaapveld, voormalig consultant Berenschot: ‘Je vraagt je af of je genoeg verdient voor je functie en opleidingsniveau. In de markt liggen beloningen over het algemeen inderdaad wat hoger dan het salaris dat jij ontvangt. Voor vergelijkbare functies zien wij gemiddeld een beloning tussen de 2.800 euro en 3.200 euro bruto per maand. Dit is wel bij benadering, omdat ik slechts op hoofdlijnen inzicht heb in de werkzaamheden die je uitvoert.

De achtergrond van je vraag vind ik interessant. Je zegt dat je soms het idee hebt dat je weinig overhoudt in vergelijking tot je omgeving. Uit onderzoek blijkt dat de tevredenheid van mensen over hun salaris afhangt van het salaris dat de mensen in hun omgeving ontvangen. De hoogte van het salaris leidt in veel gevallen niet direct tot een hogere mate van tevredenheid. Dat zien we in verschillende sectoren terug, ook in de sector waarin jij werkzaam bent.

Uit onderzoek dat wij specifiek uitvoeren in jouw sector, zien we dat salaris niet eens in de topdrie van meest belangrijke aspecten in het werk wordt ervaren. Feedback is daarentegen een van de belangrijkste aspecten die leiden tot een hogere tevredenheid. Jij geeft aan dat je vindt dat je soms weinig feedback ontvangt. Dat is jammer, want waardering en feedback zijn absoluut aspecten die invloed hebben op de werktevredenheid.

Daarnaast zien we specifiek in jouw sector ook dat sfeer, uitdaging en ontwikkelmogelijkheden in het werk als belangrijk worden ervaren. Op basis van de informatie die je geeft, concludeer ik dat je in de tweeënhalf jaar dat je bij je huidige werkgever werkzaam bent al na een jaar een nieuwe functie hebt gekregen. De aanname die ik daarmee doe is dat er mogelijkheden tot ontwikkeling zijn.

Ik adviseer je om met je leidinggevende in gesprek te gaan en te melden dat je het prettig zou vinden om frequenter feedback te ontvangen over je functioneren en over de mogelijkheden daarbij die eventueel tot salarisverhoging zouden kunnen leiden.’