Maud vindt dat haar functienaam de lading niet dekt en is ontevreden met haar salaris

Gepubliceerd op 3 augustus 2017

Maud vindt dat haar takenpakket de functienaam van 'algemeen medewerker' overstijgt en is ook niet tevreden met het bijbehorende salaris.

Maud (42) heeft veel kennis meegenomen naar haar huidige baan, maar heeft steeds vaker het gevoel dat ze daar onvoldoende voor wordt beloond. Voorheen werkte zij bij een verlichtingsgroothandel, waar zij bedrijven adviseerde in het maken van een juist lichtplan en veel samenwerkte met installateurs. Sinds vijf jaar is zij overgestapt naar een lichtdetailhandel.

Haar kennis als lichtadviseur komt goed van pas in de showroom: nog steeds geeft zij lichtadviezen, maar nu op wat kleinere schaal aan particulieren en bedrijven. Maud is aanspreekpunt voor collega's, die haar regelmatig technische vragen stellen.

Allemaal prima natuurlijk, al vindt ze haar specifieke kwaliteiten moeilijk te rijmen met de naam van haar functie: algemeen medewerker. Ook ervaart Maud een sterk toegenomen werkdruk, terwijl haar salaris al vijf jaar hetzelfde is: 2.818 euro bruto per maand. Ze wordt naar haar weten betaald volgens de CAO Elektrotechnische Detailhandel. Wordt het niet eens tijd voor een betere functieomschrijving en passende salarisverhoging?

Functiehuis

Leonie Mutsaers, Berenschot: ‘Je zegt dat je het niet eens bent met de functieomschrijving en het salaris van algemeen medewerker omdat je oorspronkelijk lichtadviseur bent. Op basis van de beperkte taken die je vertelt uit te voeren lijkt het salaris marktconform. Toch ben je ontevreden. De ontevredenheid lijkt voort te vloeien uit de hogere ervaren werkdruk en een onvoldoende en niet passende functiebeschrijving.

‘Het is voor mij lastig in te schatten of de ervaren werkdruk door verzwarende taken komt of door andere omstandigheden in de organisatie, zoals inkrimping van het aantal werknemers. Indien het door verzwarende taken komt, is het van belang om met je leidinggevende om tafel te gaan zitten. Duid daarbij aan welke verzwarende taken er ten opzichte van voorgaande jaren bij zijn gekomen. Immers, de complexere taken hebben invloed op de zwaarte van de functie en daarmee het salaris van een medewerker.

‘Ook geef je aan dat de functiebeschrijving van algemeen medewerker niet passend is bij de taken die je uitvoert. Op dit moment is er een trend gaande waarbij functies in organisaties generieker beschreven worden. Mogelijk is dit binnen jouw organisatie ook zo ingericht. Generieke functieprofielen zijn op hoofdlijnen beschreven functies of rollen, waardoor de belangrijkste taken, waarden en te behalen resultaten voor de organisaties beschreven worden. Dit kan betekenen dat jouw taken niet een-op-een beschreven staan en je daardoor het gevoel hebt dat het niet volledig passend is. Een functiehuis en de daarbijhorende functiebeschrijvingen zijn hulpmiddelen voor het beloningsbeleid. Door het vaststellen en waarderen van de functies, wordt inzichtelijk hoe deze zich binnen de organisatie tot elkaar verhouden. Mocht je het gevoel hebben dat je taken op hoofdlijnen ook sterk afwijken van de functiebeschrijving, dan zou ik willen adviseren om met een HR-medewerker en je leidinggevenden te praten om meer uitleg hierover te krijgen en in dit gesprek tot oplossingen te komen.’