Olga werkt bij een glastuinbouwbedrijf en vraagt zich af of ze genoeg betaald krijgt.


Olga (23) oogst komkommers. Sinds zes maanden werkt zij bij een glastuinbouwbedrijf als meewerkend voorman. Dat houdt in dat zij zelf in de kas werkt om komkommers te oogsten en daarbij tegelijkertijd een groepje van tien andere medewerkers aanstuurt. Olga wil graag weten of ze hiervoor wel voldoende betaald krijgt.

Functiegroep

Leonie Mutsaers, Berenschot: ‘Het is als werknemer goed om te weten dat over het algemeen de salarissen van functies waarvoor een (v)mbo-werk- en denkniveau benodigd is binnen de verschillende sectoren uit elkaar liggen. Zo liggen de salarissen binnen de publieke sector hoger dan in de private sector. Ook binnen landbouw liggen de salarissen uit elkaar. Dat komt doordat sommige organisaties volgens een cao belonen en andere organisaties niet. Jij schrijft dat je onder de Glastuinbouw CAO valt. Deze cao hanteert uurtarieven op basis van je leeftijd, je functie-inschaling en je werkervaring.
Als ik je salaris van 1.792 euro omreken naar uurtarief, dan zit jij op ongeveer 11,20 euro per uur. Het minimum voor jouw leeftijd is 8,80 euro. Met 11,20 euro zit je ver boven dit bedrag. Op basis van je uurtarief in combinatie met de loontabellen per 1 januari 2017 uit de Glastuinbouw CAO, merk ik op dat je daarmee binnen functiegroep D valt met trede 2 of binnen functiegroep E met trede 1. In beide gevallen zit je aan het begin van je functiegroep en kun je nog sterk groeien in salaris. In functiegroep D tot 13,86 per uur en in functiegroep E tot 14,73 per uur.

In welke functiegroep je daadwerkelijk valt is, als het goed is, medegedeeld door je werkgever. Ook is de functiegroep vermeld in de schriftelijke arbeidsovereenkomst.  Mijn advies zou zijn om uit te zoeken in welke functiegroep je ingeschaald bent en dan vervolgens een gesprek te hebben met je leidinggevenden over je ontwikkelmogelijkheden en de daarmee gepaarde salarisverhogingen. Omdat je te maken hebt met een cao zijn lonen veelal strak ingeregeld en ga je vaak op basis van ervaring een trede omhoog binnen de functiegroep waarbinnen jouw functie valt. Het voordeel van de cao is dat secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden relatief goed geregeld zijn, zoals bij arbeidsongeschiktheid.’