Veel waardering, maar is het salaris hoog genoeg?


Duurzaamheid is het toverwoord van deze tijd. Een beetje organisatie houdt zich wel bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen – of doet in ieder geval alsof.

Als projectleider duurzaamheid bij een supermarktbedrijf met een paar honderd vestigingen heeft Bas (28) dus een verantwoordelijke baan. Want zowel op gebied van personeelsbeleid voor de tienduizenden medewerkers als in het productieproces van de levensmiddelen zelf valt een hoop te verduurzamen.

Bas' werkgever heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen bovendien tot een speerpunt gemaakt. Maar hoewel er veel aandacht en waardering is voor zijn werk, heeft Bas niet het idee dat hij voldoende betaald krijgt.

Bas’ taken behelzen het 'opstellen en uitrollen' van het duurzaamheidsbeleid, de interne en externe communicatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen en het uitvoeren van kwaliteitscontroles tijdens werkbezoeken. Hiervoor krijgt hij 2.700 euro per maand, maar daar mag van hem best een schepje bovenop.

Groeimogelijkheden

Maud Schaapveld, voormalig consultant Berenschot: ‘In de retailbranche liggen de lonen over het algemeen wat lager. Dit is echter voornamelijk het geval voor medewerkers die werkzaam zijn in een winkel. Op basis van jouw functie titel en de afdeling waar je onder valt, neem ik aan dat jij niet werkzaam bent in de winkel. Daarom houd ik geen rekening met de cao.

Jij vraagt je af of je genoeg verdient. De achtergrond van die vraag is dat je veel verantwoordelijkheid hebt. Het is lastig om direct antwoord te geven op jouw vraag. Dat komt omdat ik, op basis van de informatie die je geeft over de werkzaamheden die je uitvoert, niet precies kan afleiden hoeveel verantwoording je daadwerkelijk hebt.

Dit is omdat je werkzaamheden bondig en op hoofdlijnen zijn beschreven, en de daadwerkelijke “zwaarte” daarvan is afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld de vrijheid en complexiteit bij de uitvoering. De werkzaamheden die je omschrijft, kunnen inderdaad zware taken zijn met veel verantwoording, wat een hoger salaris zou rechtvaardigen. Bijvoorbeeld het opstellen en uitrollen van de strategie voor de twee supermarktformules. Hoeveel invloed heb je hierin? Doe je dit zelfstandig? Je salaris lijkt te laag als jij de volledige verantwoordelijkheid hebt voor de aspecten die je noemt.

Je bent nog kort werkzaam bij je huidige werkgever, dus ik adviseer je om te achterhalen wat de groeimogelijkheden zijn binnen je functie en binnen de organisatie. Gezien je korte dienstverband denk ik dat je nog relatief laag in je salarisschaal zit. Bij veel organisaties is het zo dat er groeimogelijkheden zijn in salaris op basis van goed presteren. Aangezien je zegt dat je veel waardering voor je werk ontvangt, adviseer ik je om daarover in gesprek te gaan met je leidinggevende.

Als je twijfelt of je wel in de juiste salarisschaal bent ingedeeld, adviseer ik je om na te vragen op basis waarvan de functie-indeling in die salarisschaal terecht is gekomen. Mogelijk staat je werkgever open voor een hernieuwde functiewaardering wat leidt tot een passende inschaling.

Daarnaast wil ik je nog meegeven dat zowel uit praktijk als wetenschappelijk onderzoek blijkt dat, zeker bij jonge mensen, groeimogelijkheden, waardering en autonomie belangrijkere aspecten zijn dan het salaris dat ontvangen wordt. Mochten er geen mogelijkheden zijn voor een salarisverhoging, richt je dan vooral ook op die andere aspecten.’