Tags

Blockchain-initiatief ‘Platform Forus’ in de prijzen

Gepubliceerd op 30 april 2018

De samenwerking van Stichting Forus, Gemeente Zuidhorn, IT-specialist QNH en Berenschot is met het initiatief ‘Platform Forus’ één van de twee winnaars van de blockchaincompetitie van de Small Business Innovation Research (SBIR) fase II.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de SBIR-competitie uitgeschreven met als doel om met inzet van blockchaintechnologie problemen op te lossen op het gebied van overheidsdiensten, energie en gezondheidszorg. De winnaars hebben met succes hun haalbaarheidsstudies gepresenteerd en ontvangen gezamenlijk 250.000 euro om van daaruit minimaal twee prototypes te ontwikkelen. De wedstrijd die in 2017 is gestart met 38 inschrijvingen en vijf opdrachten voor haalbaarheidsonderzoeken, krijgt hiermee een vervolg.

Blockchainplatform Forus: voor decentrale afhandeling van gemeentelijke diensten

Platform Forus is een online blockchainplatform waarop applicaties gebouwd kunnen worden voor de afhandeling van gemeentelijke diensten. Het gebruik van blockchain maakt de gegevens betrouwbaarder en de gemeentelijke uitvoeringspraktijk efficiënter. Daarnaast is sprake van lagere administratieve lasten, meer gebruiksgemak voor de inwoners en minder controle.

Het platform wordt in samenhang ontwikkeld door rekening te houden met technische, organisatiekundige en juridische aspecten. Lees hier hoe wij:

N.B. De eerste variant van de kindpakket-oplossing is een combinatie van besloten blockchain en traditionele automatiseringstechnologie, bijvoorbeeld voor de front-end van de app. Zo kan met de huidige staat van de technologie een oplossing gebouwd worden die gebruiksvriendelijk is en voldoet aan (bestuurlijke) randvoorwaarden.

Tegelijkertijd worden de kindpakket-oplossing en het Platform Forus doorontwikkeld richting een volledig decentraal en openbaar (blockchain) platform. Losse componenten van het platform worden verder gedecentraliseerd als aan technische, organisatiekundige en juridische randvoorwaarden wordt voldaan. Middels een migratiestrategie kunnen de bestaande oplossingen, waaronder het kindpakket, ook verder gedecentraliseerd worden.