BUIG-saldi van uw gemeente in meerjarig perspectief

Gepubliceerd op 17 april 2018

Berenschot heeft een rekentool (xlsx, 1.4 MB) gemaakt die het mogelijk maakt om in één oogopslag te zien wat vanaf 2004 de besparingen en/of tekorten waren in uw gemeente op het BUIG-budget (exclusief vangnet).

De vraag is of een eventueel tekort veroorzaakt wordt door een ontoereikend macrobudget en/of door een negatief uitpakkende verdeling. Daarom hebben we de saldi uitgesplitst in een deel dat veroorzaakt wordt het macrobudget (toereikendheid van het macrobudget), en een deel dat veroorzaakt wordt door de verdeling (hoe pakt het verdeelmodel voor u uit?). Zo is te zien dat het saldo voor uw gemeente in 2017 voor 6% negatief verklaard wordt door een ontoereikend macrobudget. De rest van uw saldo wordt verklaard door de verdeling, die zowel positief als negatief kan uitpakken.

De gemeentelijke uitgaven en budgetten vanaf 2004 zijn terug te vinden op de website van het ministerie van SZW.