Webinar ‘Uitdagingen van de Participatiewet’

Gepubliceerd op 10 april 2018

Donderdag 17 april om 14.00 uur verzorgt Martin Heekelaar het webinar ‘Gemeentelijke uitdagingen van de Participatiewet’. Hierin bespreekt hij de knelpunten en uitdagingen voor gemeenten. Ook gaat hij in op de mogelijkheden om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. De uitdagingen zijn groot. Zo moet een steeds grotere groep mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan de slag worden geholpen. Het aantal Wsw’ers neemt jaarlijks af. Tegelijkertijd moeten de traditionele bijstandstaken worden uitgevoerd. De rijksoverheid prikkelt gemeenten via vaste budgetten om de bijstandsuitgaven zo laag mogelijk te houden. Veel gemeenten hebben een tekort op het bijstandsbudget. Elk jaar dalen de beschikbare middelen om mensen aan de slag te helpen. Reden om de gemeentelijke uitdagingen op het vlak van de Participatiewet onder de loep te nemen in dit webinar.

Het webinar vindt plaats van 14.00 tot 14.30 uur.


Zie ook