Tarievenkwestie jeugdhulp regio Alkmaar beslist mede dankzij berekening Berenschot


De gemeenten in de regio Alkmaar hadden voor 2018 nieuwe tarieven bepaald voor de ambulante jeugdhulp. Zorgaanbieders vonden deze tarieven te laag en spanden een kort geding aan tegen de gemeenten. Berenschot werd gevraagd de tarieven opnieuw te berekenen.

De rechter achtte het standpunt van de zorgaanbieders op punten aannemelijk, maar vond de zaak te complex om tot een voorlopige voorziening te komen. Daarom oordeelde de rechter dat partijen moesten proberen er in overleg alsnog samen uit te komen. Zorgaanbieders moesten hun kostprijzen beter toelichten, de regio Alkmaar moest de tarieven nader motiveren.

Onderdeel hiervan was een nieuwe berekening van de tarieven. Voor een goede onderbouwing hiervan vulde Berenschot de input van de jeugdzorgaanbieders aan met gegevens uit de eigen benchmarks onder GGZ- en jeugdzorgaanbieders. Dit resulteerde in nieuwe tarieven waar zowel de regio Alkmaar als de zorgaanbieders tevreden mee zijn (zie hier ook het eigen persbericht van de regio Alkmaar).

Het succes van de berekening van Berenschot is mede te danken aan het feit dat Berenschot al meer dan tien jaar benchmarks uitvoert in de zorg. Hierdoor beschikt Berenschot over de grootste database van Nederland met gevalideerde cijfers die gebruikt kunnen worden voor het berekenen van reële tarieven voor producten in de zorg.