Overbetuwe: werken aan samenwerking en participatie

Gepubliceerd op 22 augustus 2018

In opdracht van de gemeente Overbetuwe onderzocht Berenschot de optimalisatiemogelijkheden in de samenwerking tussen de gemeenteraad en het college van B&W. Een tweede aandachtsgebied betrof de beelden over burgerparticipatie. Het onderzoek resulteerde in het rapport ‘Schurende democratie’ met daarin een zevental aanbevelingen. Rode draad: meer aandacht besteden aan het politiek-bestuurlijke proces.

Voor het onderzoek sprak Berenschot met spelers in het politiek-bestuurlijke systeem van Overbetuwe. Dit betrof alle politieke fracties van de gemeenteraad van Overbetuwe individueel en alle leden van het college van B&W. Daarnaast werden de griffier en de ambtelijke top (de secretaris en de tweede directeur van de gemeente) geïnterviewd. “Het doel was primair actieve spelers in het politiek-bestuurlijke systeem in Overbetuwe kritisch en constructief een spiegel voor te houden”, aldus adviseurs Frederik van Dalfsen en Rosa-May Postma, die het onderzoek uitvoerden. “Verder hopen we met onze rapportage scherpte te brengen in het onderlinge gesprek, zodat de gemeente verder kan met het vormgeven van de samenwerking en het herijken van de invulling van participatie.”

Op basis van de bevindingen en analyse formuleerden Van Dalfsen en Postma een zevental aanbevelingen, gericht op de gemeenteraad, het college, de samenwerking en participatie. “De rode draad is dat er in de gemeente Overbetuwe, vanuit de dominant bestuurscentrische houding, hard gewerkt wordt aan relaties en inhoud, maar dat er te weinig oog is voor het politiek-bestuurlijke proces. Er is sprake van een sterk bestuurscentrische bestuursstijl en de gemeente kent een traditioneel bestuurscentrisch perspectief op participatie. Ons advies is dan ook om op basis van de aanbevelingen met elkaar in gesprek te gaan over de vormgeving van de samenwerking en de invulling van participatie.”