Webinar: nieuwe loonschaal huishoudelijke hulp

Gepubliceerd op 27 augustus 2018

Afgelopen dinsdag beantwoordden adviseurs Wouter Poels en Melanie Knieriem tijdens een webinar vragen over de nieuwe loonschaal binnen de huishoudelijke hulp. De sessie, die goed werd bekeken, ging in op de nieuwe ontwikkelingen en de impact hiervan op gemeenten.

“We krijgen steeds meer vragen vanuit gemeenten over de nieuwe loonschaal huishoudelijke hulp en de impact hiervan,” aldus Wouter Poels (senior consultant). “Dit was dan ook aanleiding om hierover een webinar te organiseren.” Zo kwamen tijdens het webinar de samenhang tussen de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Wmo 2015 en de nieuwe loonschaal aan bod, maar werd ook inzichtelijk gemaakt hoe medewerkers van zorgaanbieders instromen in de nieuwe loonschaal en wat dit doet met de loonkosten. Tot slot werd er gekeken wat de effecten hiervan waren voor de gemeenten en hoe zich dit vertaalt naar de praktijk.

Wilt u het webinar terugkijken? Meld u dan aan via onze website.

Eerder schreven Wouter Poels en Melanie Knieriem al een blog over wie de rekening van de nieuwe loonschaal mag betalen.