Terugblik HR Proffie 2018

Gepubliceerd op 21 december 2018

Donderdag 13 december kreeg Young Capital in Hof van Holland (Nijkerk) de HR Proffie 2018 uitgereikt. Een close finish, waarbij de andere drie genomineerden, te weten a.s.r., Randstad Groep Nederland en Royal Schiphol Group, ex aequo als tweede eindigden. De vakjury noemde alle vier de organisaties mooie voorbeelden waar HR niet alleen met de actualiteit van vandaag bezig is, maar bewust bouwt aan de toekomst.

De ruim 120 aanwezigen kregen naast het diner een optreden van geluidvirtuoos Niek Boes en een voordracht van Kilian Wawoe met als titel “No workforce; no future” voorgeschoteld. Na video’s met een korte impressie van de genomineerde bedrijven, maakte juryvoorzitter Bert Ferwerda aan het eind van de avond de winnaar van de HR Proffie 2018 bekend. “De jury kent de prijs maar aan één organisatie toe, de andere genomineerden zijn ex aequo op de tweede plaats geëindigd, maar feitelijk mag elke organisatie die genomineerd werd oprecht trots zijn op de nominatie” aldus Hans van der Spek, vanuit Berenschot projectmanager voor de HR Proffie. Dit blijkt uit de volgende korte toelichting op de bevindingen van de jury:

a.s.r.

om haar doelstellingen te kunnen realiseren heeft HR van a.s.r. besloten om uit de cao van het Verbond van Verzekeraars te stappen en in co-creatie met de medewerkers de ‘andere cao’ vorm te geven. De traditionele beoordelingscyclus heeft plaatsgemaakt voor ‘het andere gesprek’: sturing op output, uitgaan van vertrouwen en elkaar aanspreken op houding en gedrag. Om de impact van de HR-activiteiten inzichtelijk te maken, is er fors ingezet op HR-analytics.

Randstad Groep Nederland.

Twee jaar geleden zijn de zeven beliefs geformuleerd: op welke wijze Randstad invulling wil geven aan het werk. In het verlengde hiervan is in co-creatie met de OR, vakbonden en vertegenwoordigers van de werkvloer een nieuwe cao vormgegeven. Hierin heeft de klassieke beoordelingscyclus plaatsgemaakt voor ‘Great Conversations’: gesprekken waarin de nadruk ligt op de ontwikkeling en het werkgeluk van de medewerker. Leidinggevenden worden uitgedaagd om bewust na te denken over de toegevoegde waarde van de individuele medewerkers als grondslag voor de beloningssystematiek.

Royal Schiphol Group.

Het HR-cluster kent één onderdeel dat zich primair bezighoudt met alle uitdagingen en mogelijke oplossingen binnen het thema ‘Workforce of the Future’, met een actieve betrokkenheid van de OR. HR, operatie en management treden samen op in het continu ontwikkelen van medewerkers als voorbereiding op het werk van morgen. Medewerkers worden nadrukkelijk gestimuleerd om zelf de regie te nemen als het om de eigen duurzame inzetbaarheid gaat. Daar waar het werkveld steeds verder digitaliseert, zet HR ook in op verdere digitalising.

YoungCapital.

Zeven gedragvalues vormen de basis voor het HR-beleid: de Way of Working. De organisatie legt de nadruk op jong, durf en ondernemerschap, dit bepaalt ook de wijze waarop HR-instrumenten ingezet worden. Digitalisering en datagebruik beperken zich niet tot de primaire dienstverlening; HR-instrumenten zijn on-demand beschikbaar.

De HR Proffie wordt sinds 2004 jaarlijks uitgereikt en is een initiatief van Berenschot in samenwerking met NVP, Compagnon en SkillsTown. Doel van de prijs is het etaleren van innovatieve en inspirerende ontwikkelingen op het gebied van HR in Nederland.