Bedrijfsvoering verbeteren? Neem deel aan de Benchmark Care!


De Benchmark Care 2018 is gestart! Deze benchmark richt zich op zorgorganisaties en brengt hun overhead, (productiviteit in het) primair proces, kosten en opbrengsten, kostprijzen en financiële positie glashelder en gedetailleerd in kaart.

Doel: bedrijfsvoering en zorg verder verbeteren. Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 6 april.

De Benchmark Care van Berenschot beantwoordt al meer dan een decennium lang de vraag hoe de overhead, het primair proces en de productiviteit van vergelijkbare organisaties uit de langdurige zorg (VVT, GHZ, GGZ, RIBW) zich tot elkaar verhouden. Onze definities en cijfers op het gebied van overhead zijn de meest gerefereerde, de basis van diverse publicaties en worden landelijk als norm gezien. Bovendien gaan we ook dit jaar in op de administratieve belasting in het primaire proces.

We vergelijken uw organisatie anoniem met zorgaanbieders met dezelfde zorgproducten (VVT/GHZ/GGZ/RIBW) en van vergelijkbare omvang. U krijgt een eigen rapportage en uw gegevens worden niet gedeeld met derden. We laten zien waar, maar ook waarom u afwijkt. Zo kunt u onderbouwd en effectief integraal te sturen op (verbetering van) uw bedrijfsvoering.

Meldt u vandaag nog aan via onze website. Daar vindt u ook alle informatie over de Benchmark Care 2018.