Interactief onderzoek kansrijke blockchain-proposities regio Utrecht


De Economic Board Utrecht (EBU) heeft Berenschot gevraagd onderzoek te doen naar kansrijke blockchain-proposities in de domeinen Groen en Gezond in de regio Utrecht. Geïnteresseerden kunnen zich in dit kader aanmelden voor een brede bijeenkomst op 6 maart.

Op basis van dit onderzoek wil de EBU het speelveld in kaart brengen en een gefundeerd oordeel kunnen vormen over de toepassingen die passen bij de regio Utrecht. Tevens wordt bezien welke verdienmodellen kansrijk zijn en of nieuwe coalities gecreëerd moeten worden (en zo ja, welke) om die kansen te verzilveren. In het domein Groen lijken op dit moment voornamelijk energiebedrijven al actief te zijn op dit gebied. In het domein Gezond wordt gekeken naar kansen op het vlak van het privacy-proof uitwisselen van patiëntgegevens.

Het onderzoek vindt plaats in de eerste helft van 2018 en heeft een interactief karakter: naast deskresearch en interviews vindt ook een aantal groepsbijeenkomsten en inspiratiesessies plaats. De eerste brede bijeenkomst in dit kader staat gepland op 6 maart a.s. vanaf 14.00 uur. Wilt u deelnemen? Neem dan contact op met Nanning de Jong. De onderzoeksresultaten worden in mei 2018 gepresenteerd.

Meer informatie vindt u hier.