Berenschot adviseert Drechtsteden om verstandig te versterken

Gepubliceerd op 22 februari 2018

De Drechtsteden-samenwerking behaalt aansprekende resultaten op het sociaal domein en bedrijfsvoering, maar de resultaten op ruimtelijk/economisch vlak blijven achter. Om daarin verandering te brengen dienen de gemeenten in te zetten op versterking van de onderlinge samenwerking. Blijkt dit niet haalbaar dan dienen de zeven gemeenten de samenwerking juist lichter te maken en elkaar ruimte te geven. Zo luidt het hoofdadvies van Berenschot naar aanleiding van hun onderzoek naar het functioneren van de het regionaal arrangement rondom Dordrecht.

In het rapport ‘Verstandig versterken’ concludeert Berenschot dat het regionaal arrangement (het geheel aan samenwerkingsverbanden) momenteel onvoldoende in balans is. Dit gaat ten koste van de geleverde publieke waarde voor de inwoners binnen de regio’s Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid. Met name in het ruimtelijk-economisch domein is de slagkracht en inrichting van de samenwerkingsverbanden onvoldoende, gegeven de opgaven van Dordrecht en de regio.

Schaalvariëteit

Berenschot adviseert Dordrecht en de Drechtstedengemeenten in te zetten op schaalvariëteit via slagkrachtige samenwerking op het niveau van de Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid. Dat vereist meer inzet op gezamenlijkheid en daarmee ook lokale frictie voor lief nemen en deels buitenspel zetten. Alleen dan kunnen de benodigde robuuste samenwerkingsrelaties worden gecreëerd om de grote maatschappelijke opgaven in het gebied effectief en krachtig op te pakken.

‘Verstandig Versterken’

De bevindingen, conclusies en adviezen zijn terug te lezen in het onderzoeksrapport ‘Verstandig Versterken’ (zie download). Het rapport dient als inhoudelijk fundament voor een regionaal gesprek over de samenwerking in de Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid. Berenschot presenteerde haar adviezen op 21 februari aan de raadsleden van de zeven gemeenten.

Rapport - Drechtsteden verstandig versterken