Geld niet langer de oplossing voor HR-uitdagingen

Gepubliceerd op 2 februari 2018

Eind januari kwamen zo’n driehonderd HR-professionals naar de Vrije Universiteit voor het congres 'Het Nieuwe Belonen', ter gelegenheid van de presentatie van het gelijknamige boek. Joris Luyendijk, Erik Scherder en Kilian Wawoe gaven daar hun visie op hoe belonen in organisaties eruit zou moeten zien.

Conclusie: vroeger, in het oude belonen, was geld de oplossing voor een veelheid aan HR-uitdagingen: motivatie, prestatie, geluk, werktevredenheid. Het nieuwe belonen is niet meer en niet minder dan een verdelingsvraagstuk. Bedrijven moeten niet te weinig betalen ten opzichte van een absoluut bedrag (mensen met weinig geld hebben geldstress met veel negatieve gevolgen) en ten opzichte van anderen die hetzelfde werk doen. Motivatie, prestatie, geluk, werktevredenheid zullen dus tot stand moeten komen met andere HR-interventies.

De komende maanden krijgt het congres een vervolg. Dan gaan de Vrije Universiteit en Berenschot bij organisaties onderzoek doen naar interne beloningsverschillen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen. Deelnemen aan het onderzoek? Neem dan contact op met Hella Sylva via h.sylva@berenschot.nl.

Congres gemist? Op 22 maart spreken Joris Luyendijk en Kilian Wawoe nogmaals op het vakcongres 'Het Nieuwe Belonen'. Dit vindt plaats op Slot Zeist, van 15.30-20.00 uur.

Impressie van het congres: Kilian Wawoe tijdens het congres Het Nieuwe Belonen