GGZ zoekt naar kwalitatief goede en betaalbare zorgsupport


GGZ-organisaties hebben de afgelopen zes jaar gemiddeld 4,1% van de totale formatie ingezet als secretariële ondersteuning voor behandelaren. Zoekend naar de meest effectieve en meest efficiënte integrale zorgsupport, zijn de verschillen tussen organisaties groot, variërend van 3,5% tot 8,1%. Dit is een van de uitkomsten van de Benchmark Care van Berenschot.

De zorgsupport omvat zowel administratie en registratie, financiën en control als informatievoorziening en procesverbetering. Hoewel alle GGZ-organisaties naar hetzelfde doel streven – een kwalitatief goede en betaalbare zorgsupport voor een optimale inzet ter ondersteuning van behandelaren – leiden er meerdere wegen naar Rome, zo blijkt uit gesprekken van Berenschot met vijf GGZ-organisaties (1.000+).

Ter lering en verbetering heeft Berenschot haar bevindingen rond een aantal interessante ontwikkelingen en oplossingen over de organisatie van de zorgsupport neergelegd in het artikel ‘Kwalitatief goede en betaalbare zorgsupport in de GGZ’ (zie download (pdf, 4.3 MB)). Daarin wordt tevens vooruitgeblikt op de rol van de zorgsupport in de transitie naar het zorgclustermodel.