Berenschot organiseert Inspiratiesessie rondom Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Gepubliceerd op 20 februari 2018

Hoe verloopt bij u de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Berenschot deed onderzoek naar de successen en uitdagingen onder ruim 60 organisaties in de verpleeghuiszorg. Naar aanleiding van dit onderzoek organiseerden wij op 6 februari een inspiratiesessie om samen met bestuurders, directeuren en kwaliteitsfunctionarissen van verpleeghuisorganisaties uit het gehele land de balans op te maken.

Na een introductie door Eveline Castelijns, voormalig Berenschot-adviseur, vertelde Laurent de Vries, bestuursvoorzitter van Viattence, over persoonsgerichte zorg binnen zijn organisatie en het eigen kwaliteitssysteem hieromheen. De middag werd vervolgd in subgroepen rondom drie thema’s waar organisaties volgens het onderzoek van Berenschot de meeste aandacht aan besteed hebben: 1) persoonsgerichte zorg en welzijn, 2) zicht op leren en kwaliteit en 3) vinden, binden, boeien en behouden van personeel.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Een van de uitdagingen bij persoonsgerichte dienstverlening, is het motiveren en in de juiste stand zetten van medewerkers. Uit aangedragen voorbeelden bleek dat dit in kleine dingen kan zitten zoals een tweepersoons hoog-laagbed. Een belangrijke conclusie is dat persoonsgericht handelen niet te maken heeft met het niveau of rol van medewerkers, maar veel meer een mindset is voor elk type medewerker. Ook de rol van vrijwilligers kwam uitgebreid aan bod, met goede voorbeelden hoe deze te betrekken bij de organisatie en het zorg- en welzijnsaanbod.

Zicht op leren en kwaliteit

Als belangrijke succesfactoren voor leren binnen de organisatie tussen afdelingen en locaties werden genoemd het faciliteren van gesprekken tussen medewerkers én het juiste voorbeeldgedrag door het management en directie. Ook het sturen op kwaliteit door goed gebruik van data, in bijvoorbeeld teamdashboards, helpt om het leren in de organisatie te vergroten. Opvallend was ook dat de lerende netwerken tussen organisaties soms werden geïnitieerd vanuit de directie, maar soms ook met staffunctionarissen of verpleegkundigen als drijvende kracht.

Vinden, binden, boeien en behouden van personeel

Goed luisteren naar medewerkers kan het verloop onder medewerkers beperken. De behoefte van medewerkers zit vaak in hele kleine dingen. Daarnaast is in de huidige arbeidsmarkt ook een strategisch personeelsplan noodzakelijk om zicht te hebben op het behouden én werven van voldoende en geschikt personeel. Hierbij werd veelal de contractomvang als belangrijke ‘pull’-factor gezien om nieuwe vaste krachten te vinden.