Middagcollege: 'De rol van HR bij de AVG'


Vanaf 25 mei 2018 treedt de GDPR, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, en gelden strengere regels met betrekking tot databescherming. Uit de Nationale Privacy Benchmark blijkt dat 80% van de organisaties nog niet klaar is voor deze wet. Omdat HR een belangrijke rol speelt in het voorbereiden van de organisatie op de AVG organiseert Berenschot een middagcollege op maandag 5 maart .

Het middagcollege is bedoeld voor HR-professionals of managers met HR-taken in dienst van organisaties die zich willen verdiepen in de AVG en voorbereiden op nieuwe wet- en regelgeving. Het middagcollege biedt helderheid over de inhoud en praktische betekenis van de AVG en geeft u daarnaast praktische methoden en instrumenten om direct zelf aan de slag te gaan met de voorbereidingen van de organisatie op de AVG.

We bieden u een gevarieerd programma met sprekers die expert zijn op het gebied van informatiemanagement en strategische ICT-vraagstukken, HR-strategie en –beleid, en arbeidsrecht.

Voor een volledige beschrijving van het programma en aanmelding, klik op het evenement 'Middagcollege: de rol van HR bij de AVG'.