Digitaal 2017 biedt vooral kleinere overheidsorganisaties meerwaarde

Gepubliceerd op 16 februari 2018

De digitale dienstverlening van overheidsorganisaties heeft een goed peil had bereikt, zo berichtte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in oktober 2017 aan de Tweede Kamer. In opdracht van het ministerie evalueerde Berenschot de bijdrage van het programma Digitaal 2017.

Het programma Digitaal 2017 ging in 2013 van start om een van de doelen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte-II uit 2012 te realiseren: dat ondernemers en burgers zaken met de overheid – zoals het aanvragen van een vergunning – uiterlijk in 2017 digitaal konden afhandelen.

Uit de evaluatie blijkt dat het programma, binnen de gestelde kaders, behoorlijk wat heeft bereikt en vooral de laatste jaren op stoom is gekomen. Daarbij was het programma vooral van meerwaarde voor kleinere overheidsorganisaties en waterschappen. Het rapport bevatte tevens succesfactoren voor overheidbrede programma’s op het gebied van digitalisering. Bij de aanbieding van het rapport aan de Tweede Kamer eerder deze maand gaf de staatssecretaris van BZK aan deze in acht te zullen nemen bij de planvorming voor het realiseren van vergelijkbare beleidsdoelen, zoals bij de uitwerking van zijn visie op een brede digitale agenda.