Quickscan bereidt passend onderwijs voor op nieuwe AVG

Gepubliceerd op 5 februari 2018

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, de opvolger van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Ook voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs gelden dan strengere eisen voor het verwerken van persoonsgegevens. Daarom ontwikkelden Berenschot, ZIVVER en OOG onderwijs en jeugd de quickscan digitale veiligheid.

In de quickscan digitale veiligheid in het passend onderwijs komen de belangrijkste onderwerpen en thema’s van de AVG aan bod. Samenwerkingsverbanden hebben zo snel inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de nieuwe wetgeving. Tevens wordt duidelijk op welke punten zij actie dienen te ondernemen, wat de prioriteiten zijn en waar potentiële risico’s en verbeterpunten liggen.

Kennisbundeling

Voor de quickscan bundelen Berenschot, ZIVVER en OOG onderwijs en jeugd kennis over het organiseren van informatie, technische toepassingen voor de beveiliging van (privacygevoelige) informatie, passend onderwijs en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.