Werkgevers en overheden: twee werelden, één doelstelling

Gepubliceerd op 12 februari 2018

Ervaringsonderzoek van Berenschot onder ruim 1.250 werkgevers brengt een fors verschil aan het licht tussen hun verwachtingen en die van overheden. Bijvoorbeeld over functieaanpassing en service van overheden. Maar er zijn ook concrete aanwijzingen dat de doelstelling beide werelden kan verbinden.

In het kader van de evaluatie van de Participatiewet voert het ministerie van SZW drie ervaringsonderzoeken uit: onder werkgevers, gemeenten en UWV en werkzoekenden. Elk ervaringsonderzoek kent drie metingen, in 2015, 2017 en 2019. De resultaten van de tweede meting zijn onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek onder werkgevers betreft zowel de gedragingen en keuzes van werkgevers bij het bieden van werk aan mensen met een arbeidsbeperking, als hun ervaringen met overheidsinstrumenten en werkgeversdiensten, van zowel gemeenten als UWV. Het onderzoeksmateriaal bestaat uit een enquête onder ruim 1.250 werkgevers, verdiepende gesprekken onder ruim 40 werkgevers en gesprekken over de beleidsimplicaties met diverse brancheorganisaties.

Senior managing consultant Maarten Adelmeijer en senior consultant Paul Schenderling schreven hierover een artikel in Sociaal Bestek, 2018 nummer 1. Lees hier het gehele artikel 'Werkgevers en overheden: twee werelden, één doelstelling (pdf, 2.3 MB)'.