Gemeenten: nog steeds financiële zorgen ondanks meer geld


Het regeerakkoord belooft gemeenten weliswaar meer geld, maar veel gemeentesecretarissen betwijfelen of dat voldoende is om de taken in de toekomst uit te voeren. Dat blijkt uit de Gemeentelijke Thermometer onder secretarissen door Berenschot. Bovendien willen zij afspraken tussen gemeenten en het Rijk over losse eindjes.

Berenschot peilde vorig voorjaar tijdens de kabinetsonderhandelingen de wensen van gemeentesecretarissen. Nadat het regeerakkoord bekend was, vroeg Berenschot hun eind november hoe de kabinetsplannen zijn geland. Opvallend is dat de financiële zorgen blijven, ondanks het feit dat meer geld naar de gemeenten gaat in de komende jaren. Naast tekorten in het sociaal domein speelt ook de ‘efficiencykorting’, waarvan bijna 60% van de secretarissen zegt dat de gemeentelijke organisatie dit niet goed aankan. Verder vinden de topambtenaren het een gemiste kans dat gemeenten zelf niet meer belasting mogen gaan heffen.

Naast financiën en participatie werden de ambtenaren bevraagd over bestuurlijke vernieuwing, ondermijning en participatie. Vooral over dat laatste onderwerp bestaat veel enthousiasme. Een overweldigende meerderheid van 94% van de gemeenten was het eens met de stelling ‘wij willen als gemeente aan de slag met deze en andere vormen van participatie waarin de samenleving zelf collectieve voorzieningen realiseert’.

Download de whitepaper (pdf, 936 kB) voor een uitgebreider verslag van de uitkomsten van de Gemeentelijke Thermometer.