Inspiratiesessie n.a.v. onderzoek Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Gepubliceerd op 11 januari 2018

Op dinsdag 6 februari organiseert Berenschot een inspiratiesessie over de voortgang binnen verpleeghuizen rond het Kwaliteitskader. Gastspreker is Laurent de Vries, bestuursvoorzitter Viattence. Tijdens deze sessie presenteert Berenschot ook de uitkomsten van een recent onderzoek naar de voortgang in de implementatie van het Kwaliteitskader.

Tijdens de inspiratiesessie wordt voor deelnemers een beeld geschetst van de ontwikkelingen in 2017 en de uitdagingen voor 2018. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s die het afgelopen jaar het meeste stof hebben doen opwaaien: persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, leren en verbeteren van kwaliteit en personeelssamenstelling. Naast een reflectie op de onderzoeksresultaten krijgen deelnemers tevens aanbevelingen voor de aanpak van toekomstige uitdagingen op basis van de gesignaleerde succesfactoren. Ook kunnen zij in interactieve leertafels met elkaar sparren over thema’s naar keuze.

Meer dan zestig verpleeghuizen werkten mee aan het onderzoek, waarbij bestuurders en kwaliteitsfunctionarissen bevraagd werden aan de hand van een enquête en verdiepende interviews. Dit leverde aansprekende praktijkvoorbeelden op en inzichten in de succesfactoren voor een geslaagde implementatie.

Benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek en de ervaringen van collega-organisaties? Meer informatie over het programma van de inspiratiesessie en aanmelden vindt u hier.