Berenschot onderzoekt kostprijzen gecertificeerde instellingen

Gepubliceerd op 11 januari 2018

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland hebben na een selectietraject Berenschot gevraagd een kostprijsonderzoek uit te voeren onder gecertificeerde instellingen. Doel is de discussie over de tarieven te objectiveren.

Gecertificeerde instellingen zijn organisaties die van overheidswege gecertificeerd zijn om maatregelen in het kader van de jeugdbescherming en jeugdreclassering te mogen uitvoeren. Sinds 2015 worden zij gefinancierd door gemeenten en is er in toenemende mate discussie over de hanteren tarieven. Vandaar het besluit van de VNG en Jeugdzorg Nederland voor een kostprijsonderzoek door een onafhankelijk bureau.

Het onderzoek is inmiddels van start gegaan en wordt nog dit voorjaar afgerond. De uitkomsten worden de komende jaren door gemeenten en gecertificeerde instellingen gebruikt bij de gesprekken over de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

kostprijzen gecertificeerde instelling