Preview internationale IT-innovaties in de zorg

Gepubliceerd op 4 januari 2018

IT-innovaties worden geacht veel pijnpunten in de zorgsector op te lossen. Toch blijft de adoptie van IT-innovaties achter bij de verwachtingen, zo bleek onlangs opnieuw uit de eHealth monitor van NICTIZ. Reden voor Berenschot om succesvolle IT-innovaties in het buitenland te onderzoeken en de mogelijke toepassingen op de Nederlandse zorgsector te inventariseren.

Janneke Bootsma (Berenschot) en Marco Jansen (voormalig Berenschot-adviseur) keken welke IT-innovaties in de Verenigde Staten, Scandinavië en Azië kansrijk lijken en naar de succesfactoren bij de implementatie en adoptie hiervan. Hun bevindingen zijn gebundeld in Internationale IT Innovaties toegepast op de Nederlandse Care, een preview van de resultaten van dit onderzoek. De preview biedt inspiratie voor verschillende kansen op het gebied van e-health als ook de eerste handvatten voor het benutten van de geboden kansen.

Dank aan Jurriaan Vogel, die een bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek als onderdeel van zijn master Information Management.