Berenschot berekent ‘vergeten’ besparing Ecovat

Gepubliceerd op 17 juli 2018

Per uitgevoerd Ecovat-project voor opslag van warmte en koude wordt jaarlijks een besparing tussen de € 97.000 en € 167.000 gerealiseerd aan kosten voor netverzwaring en piekcentrales. Dat blijkt uit een kwantificering van de deze systeemkosten ten opzichte van all electric dat Berenschot uitvoerde in opdracht van Ecovat. Hoewel de systeemkosten door het Ecovat kunnen dalen, worden deze kosten nog niet meegenomen in de kostenvergelijkingen van aardgasvrije alternatieven.

Ecovat is een groot ondergronds buffervat gevuld met water, geschikt voor seizoensopslag van warmte en koude. Het overschot aan duurzaam opgewekte energie wordt hierin opgeslagen en in tijden van schaarste weer gebruikt.

Werkingsprincipe van Ecovat

Bij het vergelijken van aardgasvrije alternatieven wordt doorgaans alleen naar de lokale kosten gekeken, zoals aanpassingen in woningen en de aanschaf van een warmtepomp. De consequenties voor netverzwaringen en centrales en de kosten die daarmee gepaard gaan, blijven buiten beschouwing. Dat was reden voor Ecovat om Berenschot te vragen de systeemconsequenties van het Ecovat-systeem te kwantificeren, om zo een integrale vergelijking mogelijk te maken.

De impact van 66 PJ geleverde warmte door Ecovaten voor verwarming van huishoudens op het energiesysteem ligt jaarlijks tussen de € 380 miljoen en € 650 miljoen. Per Ecovat-project à 17 TJ betekent dit een jaarlijkse besparing van zo’n € 97.000 tot € 167.000. Hoe meer elektrificatie, hoe groter de besparing en de impact op het elektriciteitsnetwerk. Naast de geschatte jaarlijkse kosten berekende Berenschot ook de besparing in vermogenseenheden.

Meer weten? Download dan hier het rapport (pdf, 1.1 MB).