Collegeakkoorden onder de loep

Gepubliceerd op 24 juli 2018

De zomervakantie is gestart. Veel gemeenten waren eraan toe. De afgelopen periode is er intensief onderhandeld. Niet alleen aan de klimaattafels, maar ook bij de ruim 300 gemeenten die op 21 maart jl. gemeenteraadsverkiezingen hielden. Inmiddels is bij vrijwel alle gemeenten een coalitie gesmeed en een coalitieakkoord gepresenteerd. Tijd om de balans op te maken! Wat staat er in de akkoorden? Wat zijn de speerpunten voor gemeenten en – belangrijker nog – welke conclusies kunnen we hieruit trekken?

Vandaag is Berenschot gestart met een serie blogs over de inhoud van de coalitieakkoorden. Hiertoe hebben we 251 coalitieakkoorden digitaal geanalyseerd. In de analyse zoomen we in op een aantal belangrijke opgaven in de fysieke leefomgeving, zoals klimaatadaptatie, de energietransitie, slimme mobiliteit en bereikbaarheid, regionale economie en de implementatie van de Omgevingswet. Ook komt een aantal bestuurlijke thema’s aan bod: gemeentelijke samenwerking, participatie, integriteit en ondermijning.

Onder meer aan de hand van infographics geven we inzicht in de plek die deze opgaven op de gemeentelijke agenda innemen. Experts van Berenschot duiden de uitkomsten van de analyse, benoemen opvallende zaken en geven hun visie op de uitdagingen waar gemeenten de komende periode voor staan.

Nieuwsgierig? Volg deze pagina!

Blogserie: Collegeakkoorden onder de loep