Derde druk Pionieren in Participatieland

Gepubliceerd op 24 juli 2018

Het boek Pionieren in Participatieland blijft velen in het openbaar bestuur inspireren. De onlangs verschenen derde druk bevat een geactualiseerde inleiding en gaat in op vragen die participatie na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 oproept. Ook de conclusies zijn aangepast op basis van de meest recente inzichten.

Duidelijk is dat het thema participatie nog steeds (zeer) manifest speelt in vrijwel elke gemeente. In de nieuwe druk staan aangescherpte adviezen over hoe gemeenten kunnen omgaan met participatie en welke plek dit in de gemeente zou kunnen krijgen. Daarnaast geven de auteurs (rol)adviezen voor burgemeester, wethouder, gemeentesecretaris/organisatie en griffier.

Vanwege het succes van Pionieren in Participatieland komt er een vervolg: ‘Verstandig verder met participatie’. Momenteel zijn de auteurs bezig dit onderzoek onder gemeenten, waterschappen en provincies op te starten, waarbij wordt voortgebouwd op het boek. Geïnteresseerde organisaties kunnen zich melden bij Frederik van Dalfsen.

Benieuwd naar de nieuwe druk van Pionieren in Participatieland? Bestel het boek online via www.berenschot.nl/pioniereninparticipatieland